Jabetza intelektuala / Propiedad intelectual

Jardunbide Egokien zerrenda hau Nafarroako Museoan 2019ko irailaren 17an eta 18an izandako “Ukitu ezin dena babestuz: Kultur Ondare Immateriala eta Jabetza Intelektualari buruzko Jardunaldiak” izeneko jardunaldietan sortutako eztabaidaren ondorio dira. Bi arlo hauetako profesionalek estreinako aldiz bat egin zuten Kultur Ondare Immaterialaren esparruan jabetza intelektualari dagozkion arauak egoki ezarri ahal izateko oinarriak sortzeko.

Cartel - Kartela

Este listado de Buenas Prácticas es resultante del debate generado en el marco de las Jornadas “Protegiendo lo inmaterial: Jornadas sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y Propiedad Intelectual”, celebradas en el Museo de Navarra (Pamplona-Iruñea) los días 17 y 18 de septiembre de 2019.
Expertos de ambas disciplinas se unieron por primera vez para establecer las bases de una correcta aplicación de las reglas de la propiedad intelectual en el ámbito del Patrimonio Cultural Inmaterial.